Foreningen

Næste generalforsamling den xx.04.2025 

Spodsbjerg, primo april 2025
Indkaldelse til Generalforsamling
i Grundejerforeningen
“SPODSBJERG LONGELSE”
Lørdag d. 13 april 2024 kl.10.00
Arbejdsdag.
Vi har valgt ikke at have arbejdsdag i forbindelse med generalforsamlingen. Vi opfordrer til,
at grundejerne selv lige tager en pose på skift og går en tur i området. Vask af postkasser:
Vi håber, at der melder sig en person.
Generalforsamlingen afholdes på
Hotel Skandinavien, Brogade 13, 5900 Rudkøbing.
Der serveres: Kaffe/te - ostemad/pålægsmad og kringle
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent - stemmetællere - referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 2024 - godkendt af revisorer
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen - på valg:
Bestyrelsesmedlem: Henning Vigsø
Bestyrelsesmedlem: Lotte Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Bjørn Pedersen

2 Suppleanter
2 Revisorer
1 Revisor suppleant
6 Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Regnskab kan ses på www.spodsbjerglongelse.dk, fra primo april 2024, eller rekvireres pr
e-mail/tlf. som nedenfor.
Mød op og støt vores forening for at sikre den videre drift og udvikling af vores dejlige
sommerhusområde.
Venligst tilmeld deltagelse.
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Spodsbjerg Longelse


Hvis I har fået ny e-mail adresse eller er usikker på, om I har sendt den til os, så send den til info@spodsbjerglongelse.dk, så den kan blive noteret i vores kartotek. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive sendt pr. e-mail min. 2 uger og max 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 


BESTYRELSEN PR. maj 2024


Formand: Henning Vigsø, Erikkevej 3, 5700 Svendborg


Sekretær: Flemming Schou, Kassebøllevej 13, 5900 Rudkøbing


Kasserer: Hans-Peter Andersen, Munkerisvej 10 st th, 5230 Odense M


Bestyrelsesmedlem: Bjørn Pedersen, Lumbyholmvej 10, 5792 Årslev


Bestyrelsesmedlem: Lotte Møller Pedersen, Villetoftemarken 74, 5210 Odense NV Husk at forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. e-mail eller brev senest 14 dage før modtagelsen for indkaldelse til generalforsamlingen. 


KLIK FOR DOWNLOAD: 


PLEJEPLAN


VEDTÆGTER


LOKALPLAN