Foreningen

G/F SPODSBJERG-LONGELSE

Grundejerforeningen for området Løjtnantvænget og Skovridervænget i Spodsbjerg

Næste generalforsamling: Aflyst pga Covid-19. Ny dato annonceres senere. 


Hvis I har fået ny e-mail adresse eller er usikker på, om I har sendt den til os, så send den til info@spodsbjerglongelse.dk, så den kan blive noteret i vores kartotek. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive sendt pr. e-mail min. 2 uger og max 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 


BESTYRELSEN PR. APRIL 2019


Formand:

Poul Erik Rasmussen, Øksenbjergvej 51, 5700 Svendborg

Sekretær:

Jørgen Lægsgaard, Peløkkevej 52, 5900 Rudkøbing

Kasserer:

Vivi Dreyer Rindebæk, Skovløkke 6, 5700 Svendborg

Øvrige

Uffe Overgaard, Halvmånen 6, 5900 Rudkøing

Henning Vigsø


Husk at forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. e-mail eller brev senest 14 dage (10.03.2020)før modtagelsen for indkaldelse til generalforsamlingen. 

KLIK FOR DOWNLOAD: 


PLEJEPLAN


VEDTÆGTER


LOKALPLAN


 

Copyright © All Rights Reserved